Chuỗi Cập Nhật Mới Ngày 13/07

Từ 13-07-18

Quỹ Đầu Tư

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 13/07/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Hoạt Động.
  • Nội dung:
    • Dùng Gem để mua 1 trong 2 Gói Đầu Tư 10.000 Gem hoặc 30.000 Gem. Khi mua 1 gói thì gói còn lại sẽ không nhấp mua được.
    • Trong 1 tháng mỗi bài thủ chỉ được mua 1 Gói Đầu Tư. Ngày 1 mỗi tháng sẽ tạo mới số lần mua cho mỗi Gói.
    • Các mốc nhận quà dựa theo số ngày tích lũy (tính từ lúc mua) để có thể nhận 1 trong 3 mốc 7 - 15 - 30 ngày (1 gói chỉ nhận đúng 1 mốc thưởng, khi nhận 1 trong 3 mốc thì Gói quà sẽ kết thúc).
Gói 10.000 GemGói 30.000 Gem
Mốc 7 Ngày Mảnh Ghép UR*10, Sao Chiến Thắng*20, Gold*5 Vạn Mảnh Ghép UR*30, Sao Chiến Thắng*50, Gold*10 Vạn
Mốc 15 Ngày Mảnh Ghép UR*20, Sao Chiến Thắng*40, Gold*10 Vạn Mảnh Ghép UR*60, Sao Chiến Thắng*100, Gold*20 Vạn
Mốc 30 Ngày Mảnh Ghép UR*30, Sao Chiến Thắng*60, Gold*15 Vạn Mảnh Ghép UR*90, Sao Chiến Thắng*150, Gold*30 Vạn

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5