Chuỗi Cập Nhật Ngày 26/10

Từ 26-10-18 đến 08-11-18

Avatar Chibi động mới

Quý bài thủ thân mến,
Sau cập nhật sau bảo trì ngày 26/09/2018, BĐH sẽ update thêm 1 Avata động chibi mới: Chibi Ishizu - để tạo sự mới mẻ cho mọi người trong quá trỉnh trải nghiệm game. Các bài thủ cùng nhìn qua nhé!

  • Thời gian: sau bảo trì ngày 26/10/2018
  • Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ đang tham gia game YugiH5