Chuỗi Cập Nhật Ngày 26/10

Từ 26-10-18 đến 08-11-18

Mảnh Ghép PharaOh & Đổi Kẹo Halloween

Mảnh Ghép PharaOh & Đổi Kẹo Halloween

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 26/10/2018 -> 23h59 11/11/2018
  • Đối tượng: Toàn thể thành viên tham gia YugiH5

 -Cách Tham Gia: Màn hình Chính -> Halloween

-Giao Diện Chính:


Ghép Bảo Báu Vật Ngàn Năm

Đổi Kẹo Halloween


-Hướng dẫn tính năng:

1. Thời gian nhận mảnh từ sau bảo trì 26/10 - 23h59 ngày 08/11

2. Thời gian ghép mảnh đổi quà từ sau bảo trì ngày 26/10 - 23h59 ngày 11/11

3. 0h00 ngày 12/11 kết thúc, tất cả mảnh ghép sẽ bị reset xóa khỏi Hộp Ma Thuật

4. Thời gian mở Hộp Ma từ sau bảo trì 26/10 – 23h59 ngày 11/11, sau thời gian trên Hộp Ma sẽ không thể mở được

 - Tham gia Quyết đấu trong đấu trường nhận mảnh ghép (tối đa 1 ngày nhận được 100 mảnh)

 - Tham gia Đấu Tự Chọn, liên thắng từ 3 trở lên sẽ nhận được 1 Hộp Ma, dùng Hộp Ma tặng cho người chơi cùng Guild sẽ nhận Giấy Da Dê Trống (Hộp Ma không thể tự mở, chỉ mở được thông qua tặng người chơi cùng Guild. 1 ngày tối đa nhận 10 rương.

 - Tham gia Đấu Banlist: Nếu chọn Đấu banlist bằng Thẻ Quyết Đấu – thắng nhận được Trái Bí Chín, thua sẽ nhận được Trái Bí Xanh. Sử dụng Trái Bí Xanh và Trái Bí Chín sẽ nhận được ngẫu nhiên Kẹo

 - Tham gia Loạn Đấu Guild: thắng 1 trận sẽ nhận được 1 Mực Phép.

6. Tương ứng mỗi mốc quà, người chơi có số lần đổi nhất định, đổi hết phần quà sự kiện sẽ kết thúc với người chơi đó

7. Mảnh ghép Pharaoh không tặng cho nhau được

8. Số lượng mảnh ghép nhận được từ sự kiện là ngẫu nhiên

Tính năng tặng Rương:

 

-Lá Bài:

 

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5