Chuỗi Cập Nhật Ngày 26/10

Từ 26-10-18 đến 08-11-18

Thần Tích – Lôi Nhã VII

Thần Tích – Lôi Nhã VII

  • Thời gian: sẽ chính thức cập nhật sau bảo trì ngày 26/10/2018
  • Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ đang tham gia game YugiH5

-Giới Thiệu Thần Tích - Lôi Nhã VII-Môt số lá bài Hot

Yugi H5