Chuỗi Cập Nhật Ngày 26/10

Từ 26-10-18 đến 08-11-18

Tính năng Giữ Liên thắng – Đấu Tự Chọn

  • Áp dụng từ sau bảo trì 26/10/2018
  • Đối tượng: tất cả bài thủ tham gia YugiH5


Trong tính năng đấu tự chọn sẽ thêm icon giữ liên thắng

  • Mặc định 1 lần tham gia đấu tự chọn sẽ có 3 lần free, nếu không dùng vật phẩm Bình Mở Khóa thì sẽ kết thúc trận đấu
  • Ứng với mỗi cấp liên thắng trong trận đấu tự chọn sẽ ảnh hưởng tới việc sử dụng Bình Mở Khóa
  • Bình Mở Khóa chỉ sử dụng được khi trận đấu tự chọn đó người chơi còn trong giao diện chuẩn bị chiến đấu (tức số trận thua tối đa 2)
  • Mức liên thắng là 2 trở lên mới sử dụng được Bình Mở Khóa
Tùy vào tiến độ liên thắng sẽ có mức sử dụng Bình Mở Khóa khác nhau

Tiến độ liên thắng

Số lượng Bình Mở Khóa sử dụng

2

1

3

2

4

3

5

4

6

5

7

6

8

8

9

10

10

12

11

15