Chuỗi Cập Nhật Ngày 26/10

Từ 26-10-18 đến 08-11-18

Vòng Quay May Mắn - Thám Hiểm

Các Bài thủ đừng quên một số lưu ý sau:
  • Thám Hiểm là nơi cư trú của các đấu thủ liên server
  • Đấu Thủ đến thăm: trong thành thám hiểm mỗi 3 giờ sẽ tạo mới một đấu thủ, tối đa có 5 đấu thủ ở lại

-Thưởng Thám Hiểm:

      -Đấu Thủ Dễ rơi 1 Xu Vòng Quay

      -Đấu Thủ Thường rơi 2 Xu Vòng Quay

      -Đấu Thủ Khó rới 3 Xu Vòng Quay

      -Đấu Thủ Boss rới 15 Xu Vòng Quay

-Vòng Quay May Mắn: tốn 1 Xu Vòng Quay để quay 1 lần hoặc có thể tốn 20 Gem để quay 1 lần. Tất cả quay đều có thưởng. Mỗi lần quay 1 lần sẽ nhận 1 điểm may mắn, tích đủ 400 điểm may mắn, lần quay tiếp theo sẽ nhận được 1 thẻ bài hiếm

-Phần thưởng Vòng Quay May Mắn Tháng 10  • Chú ý:

-Điểm May Mắn sẽ reset về 0 vào đầu mỗi tháng

-Xu Vòng Quay sẽ reset về 0 vào đầu mỗi tháng, nếu không sử dụng sẽ bị mất (sẽ không đền bù)