Chuỗi sự kiện server mới cụm 2

Từ 03-01-19

GÓI BÀI THẦN

  • Thời gian: CHỈ CÓ DUY NHẤT TAI SERVER MỚI – EVENT VĨNH VIỄN
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi chọn 1 trong 2 gói để nạp

-Gói này chỉ được mua duy nhất 1 lần, sau khi mua gói nạp sẽ biến mất

-Chọn 1 trong 2 gói để mua – Gói còn lại sẽ không mua được

-Gói nạp có giá trị vĩnh viễn và chỉ mua được trong giao diện này

  • Cách Thức Tham Gia: Nhấp vào Hoạt Động, chọn Gói Bài Thần


  • Phần Thưởng