Chuỗi sự kiện server mới cụm 2

Từ 03-01-19

Gói Nạp Ưu Đãi

  • Thời gian: 7 ngày đầu server mới
  • Nội dung:Trong thời gian diễn ra hoạt động, người chơi đầu tư nạp gói, và hoàn thành nhiệm vụ sẽ nhận được Tổng Gem có giá trị gấp 2 lần và vô số vật phẩm có giá trị khác. Mỗi gói quà chỉ mua nạp 1 lần.
  • Cách Thức Tham Gia: Vào giao diện hoạt động tiến hành nạp gói, có 3 loại gói Giới Ưu Đãi

- Gói Cơ Bản: 50k

- Gói Nâng cao: 200k

- Gói Cao cấp: 500k

- Gói Siêu Cấp: 1000k


  • Gói Cơ Bản: Đầu tư Nạp 50k nhận các phần thưởng

-Online 15 phút

-Online 30 phút

-Online 45 phút

-Online 60 phút

-Online 90 phút

-Online 120 phút


-Online 180 phút


  • Gói Nâng cao: Đầu tư Nạp 200k nhận các phần thưởng

-Năng Động Tuần Đạt 100

-Năng Động Tuần Đạt 200

-Năng Động Tuần Đạt 300

-Năng Động Tuần Đạt 400

-Năng Động Tuần Đạt 500

-Năng Động Tuần Đạt 600

-Năng Động Tuần Đạt 700

 

  • Gói Siêu Cấp: Đầu tư Nạp 500k nhận các phần thưởng

-Quyết Đấu Liên Thắng 2 trận

-Quyết Đấu Liên Thắng 3 trận

-Quyết Đấu Liên Thắng 4 trận

-Quyết Đấu Liên Thắng 5 trận

-Quyết Đấu Liên Thắng 6 trận

-Quyết Đấu Liên Thắng 7 trận

-Quyết Đấu Liên Thắng 10 trận
Gói Siêu Cấp: Đầu tư Nạp 1000k nhận các phần thưởng


Đấu Tự Chọn Liên Thắng 2 trận


Đấu Tự Chọn Liên Thắng 3 trận


Đấu Tự Chọn Liên Thắng 4 trận


Đấu Tự Chọn Liên Thắng 5 trận


Đấu Tự Chọn Liên Thắng 7 trận


Đấu Tự Chọn Liên Thắng 9 trận


Đấu Tự Chọn Liên Thắng 12 trận