Chuỗi sự kiện server mới cụm 2

Từ 03-01-19

Thẻ Ngày

Thời gian diễn ra:  7 ngày đầu server mới

Đối tượng tham gia:

-        Tất cả các Bài Thủ Tham gia Server mới mở trong 7 ngày  đầu

-        Event chính thức bắt đầu từ ngày 14/12/2018, vào giao diện Hoạt Động -> Thẻ Ngày

-        Mỗi ngày sẽ có 3 gói nạp đặc biệt chỉ nạp 1 lần duy nhất cho mỗi gói

 

Phần Thưởng:

 

Thẻ Ngày Bạc
200K

Thẻ Ngày Vàng
500K

Thẻ Ngày Kim Cương
1000K

Ngày 1

Người Nhân Tạo Jinzo * 1
Gem * 2000
Đá Hư Vô * 5

Lễ Hiến Tế * 1
Gem * 5.000
Đá Hư Vô * 10

Thể Sương Mù * 1
Gem * 1.000
Đá Hư Vô * 20

Ngày 2

Mệnh Lệnh Tấn Công * 1
Gem * 2000
Đá Hư Vô * 5

Newt * 1
Gem * 5.000
Đá Hư Vô * 10

Địa Phủ Gọi Mời * 1
Gem * 1.000
Đá Hư Vô * 20

Ngày 3

Chi Viện * 1
Gem * 2000
Đá Hư Vô * 5

Quỷ Nhập Ma * 1
Gem * 5.000
Đá Hư Vô * 10

Cận Thần Địa Đế * 1
Gem * 1.000
Đá Hư Vô * 20

Ngày 4

Chuẩn Bị Dung Hợp * 1
Gem * 2000
Đá Hư Vô * 5

Ma Rồng Tử Thần * 1
Gem * 5.000
Đá Hư Vô * 10

Đạo Cụ Trộm Cắp * 1
Gem * 1.000
Đá Hư Vô * 20

Ngày 5

Chú Hề Sát Thủ * 1
Gem * 2000
Đá Hư Vô * 5

Kỵ Binh Quỷ * 1
Gem * 5.000
Đá Hư Vô * 10

Xẻ Đất* 1
Gem * 1.000
Đá Hư Vô * 20

Ngày 6

Pháp Sư Vong Linh * 1
Gem * 2000
Đá Hư Vô * 5

Thợ Săn Máy Móc * 1
Gem * 5.000
Đá Hư Vô * 10

Vua Rồng Hỗn Độn * 1
Gem * 1.000
Đá Hư Vô * 20

Ngày 7

Chất Hưng Phấn* 1
Gem * 2000
Đá Hư Vô * 5

Đầm Lầy Oán Hận * 1
Gem * 5.000
Đá Hư Vô * 10

Kỵ Binh Xung Phong * 1
Gem * 1.000
Đá Hư Vô * 20