Chuỗi sự kiện Tháng 3

Từ 01-03-18

Một Số Cập Nhật Ngày 09/03

Yugi H5

Cập Nhật Mới Ngày 09/03

Shop Thần Tích – Gói Bài Thần cập nhật bài mới
 
  • Orisis The Sky Dragon – sử dụng Kho Báu Orisis The Sky Dragon để đổi bài.
  • Tham gia Quyết Đấu – Hoàn thành liên thắng 5 hằng ngày, tích lũy Kho Báu Orisis The Sky Dragon để sở hữu lá bài Thần cực kỳ hiếm “Orisis The Sky Dragon”.
  • Để đổi được lá bài “Orisis The Sky Dragon” cần 1800 “Kho Báu Orisis The Sky Dragon”

Yugi H5

 

Thời trang mới cho bài: “Chim Đối Lưu”
 

Yugi H5

 

Yugi H5 

Hộp Ưu Đãi thêm gói thưởng mới

 

Yugi H5 

Gói bài Mở Rộng Rồng và Mở Rộng Tổng Hợp (theo thời gian)
 

 

Ghi chú

  • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
  • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5