[Giải đấu] YugiH5 Battle City Mùa 2

Từ 12-03-18

Phần thưởng

Phần thưởng giải đấu YugiH5 Battle City Mùa 2

 

Vòng 1

Khi bị loại, Đấu thủ sẽ không có thưởng.

Vòng 2

Vòng 6 trận: 6 đấu thủ bị loại sẽ được tặng 500 Gem.

Vòng 3:
  • Vòng Vé Vớt: 2 Đấu thủ bị loại, mỗi Đấu thủ được tặng 1.500 Gem.
  • Hạng 4: 3.000 Gem + 10 Lôi Nhã Vàng.
  • Hạng 3: 5.000 Gem + 10 Lôi Nhã Vàng + Khung đại diện “Hạng 3”
  • Hạng 2: 10.000 Gem + 20 Lôi Nhã Vàng + Khung đại diện “Hạng 2”
  • Hạng 1: 20.000 Gem + 50 Đá Vinh Quang + Khung đại diện “Hạng 1” + Mặt sau “Vô Địch Battle City 2”.

 

YugiH5Lôi Nhã Vàng

 

YugiH5Thẻ Tím

  

YugiH5Đá Vinh Quang (dùng để đổi bài hiếm)