Gió Thơm Sắp Lùa Về

Từ 07-07-20

Event Kí Ức Tình Bạn

Thời gian áp dụng: Ngày 07/07/2020 – 23:59 ngày 23/07/2020

Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5

Nhấp vào Button Sự kiện

 

Để vào giao diện Kí Ức Tình Bạn

 

Giao diện chính của sự kiện

 

 

Cách thức tham gia:

♦ Thời gian nhận mảnh: Ngày 07/07/2020 đến 23h59 20/07/2020.

♦ Thời gian đổi thưởng: Ngày 07/07/2020 đến 23h59 23/07/2020.

♦ 0h00 ngày 24/07/2020 kết thúc sự kiện.

♦ Có 4 loại Tìm Kiếm Kí Ức:

→ 1 lần: Tốn 50 Gem -> Nhận 1 Mảnh Kí Ức Nhân Vật ngẫu nhiên và tăng 1 Điểm Tình Bạn.

→ 10 lần: Tốn 500 Gem -> Nhận 10 Mảnh Kí Ức Nhân Vật ngẫu nhiên và tăng 10 Điểm Tình Bạn.

→ 50 lần: Tốn 2400 Gem -> Nhận 50 Mảnh Kí Ức Nhân Vật ngẫu nhiên và tăng 50 Điểm Tình Bạn.

→ 100 lần: Tốn 4800 Gem -> Nhận 100 Mảnh Kí Ức Nhân Vật ngẫu nhiên và tăng 100 Điểm Tình Bạn.

♦ Sử dung Điểm Tình Bạn để đổi quà sẽ chuyển thành Điểm Kí Ức Thất Lạc cá nhân và góp vào Kí Ức Thất Lạc Toàn Server.

 

 

♦ Kết Nối Kí Ức

→ Sử dụng 20 Mảnh Kí Ức Nhân Vật để ghép thành 1 Kí Ức Nhân Vật tương ứng để đổi thưởng theo tầng.

→ Để đổi thưởng tầng cao hơn yêu cầu phải đổi thưởng ở tầng trước. Có tổng cộng 12 tầng.

 

 

 

 

 

♦ Toàn Server

→ Bệ Thờ Kí Ức: Các Mảnh Kí Ức Nhân Vật có thể góp vào mốc chung. Đủ số lượng mảnh toàn server sẽ được nhận thưởng. Có thể nhấn vào hình ảnh Mảnh Kí Ức Nhân Vật để xem phần thưởng sẽ nhận được.

→ Điểm Kí Ức Thất Lạc Toàn Server: Khi đạt đủ mốc Điểm Kí Ức Thất Lạc toàn server có thể nhận thưởng. Có 3 kiểu nhận thưởng: nhận miễn phí, điểm Kí Ức Thất Lạc cá nhân đạt, nạp trực tiếp để nhận.

 

 

 

 

 

 

♦ Shop Ký Ức

→ Quà Mỗi Ngày: Mỗi mốc chỉ được nạp 1 lần mỗi ngày. Để nạp mốc kế tiếp yêu cầu phải nạp mốc trước.

→ Shop Kí Ức: Không giới hạn số lần mua.

 

 

 

 

♦ Tất cả các Mảnh Kí Ức Nhân Vật, Kí Ức Nhân Vật, Điểm Tình Bạn, Điểm Kí Ức Thất Lạc sẽ biến mất sau khi hết sự kiện.

♦ Tham gia tính năng Quyết Đấu để nhận Mảnh Kí Ức Nhân Vật. Mỗi 1 trận thắng ở Quyết Đấu sẽ nhận được 1 Mảnh Kí Ức Nhân Vật ngẫu nhiên (Tối đa 100 Mảnh mỗi ngày). Mảnh Kí Ức chỉ rớt trong thời gian diễn ra sự kiện.

♦ Các Mảnh kí ức Nhân Vật có thể được tăng qua Guild. Mỗi ngày tối đa chỉ được tặng 5 và nhận 5.

Nhanh tay sưu tập các mảnh nhân vật và chia sẻ với các bạn đồng hành trong YugiH5 nào.