GÓI BÀI LÔI NHÃ XX

Từ 02-03-20

Bảng Đổi Thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

Cập Nhật Bảng Đổi Thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

 

Dùng Điểm Tình Bạn để đổi thưởng Điểm Ký Ức Thất Lạc

Thưởng

Điểm Tình Bạn

Số Lần

Gold * 3000

5

300

Mảnh Ghép UR * 1

10

75

Bình Phong Ấn * 5

5

300

Thẻ Vàng * 10

5

300

Đá Hư Vô * 10

10

100

Vé Càn Quét * 4

10

300

Vé Tạo Mới * 4

15

300

Mảnh Hồn Viễn Cổ * 750

750

2

Thẻ Quyết Đấu * 5

10

100

Sinh Tử Lệnh * 5

10

100

Thiệp Mời Thi Đấu * 3

5

100

Uy Quyền Bá Chủ * 1

700

1

Anh Hùng Ảo Ảnh–Adoration * 1

500

1

Anh Hùng Ảo Ảnh–Trinity * 1

500

1

Anh Hùng Nguyên Tố–Shining * 1

500

1

Chim Thần Tấn Công * 1

800

1

Ma Nhân Hư Vô * 1

200

1

Samsara * 1

300

3

Địa Phủ Gọi Mời * 1

500

1