Khủng Long Tái Sinh - Thời Đại Hủy Diệt

Từ 13-04-18

Bài Tập Trung - Cao

Giới Thiệu

  • Thời gian: Bất kỳ lúc nào (Cập nhật sau bảo trì ngày 13/04/2018).
  • Điều kiện: Không giới hạn cấp độ.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Bài Tập để mở giao diện tính năng.

Yugi H5

Bài Tập Độ Khó Trung - Cao

 Các bài thủ dựa vào kinh nghiệm đấu bài của mình giải bài tập đáp ứng đủ điều kiện để dành chiến thắng và nhận thưởng.

YugiGiao diện chính

Mỗi bài tập ở đây là một tình huống chơi bài thông minh trong thực tế, bạn có thể hoàn thành nó bằng nhiều cách, nhưng chỉ những cách nhanh nhất mới được ghi nhận.

Yugi H5

Phần Thưởng

  • Hoàn thành các bài hướng dẫn tân thủ nhận được Gold.
  • Hoàn thành các bài huyến luyện nhận được Thẻ Tím (dùng đối bài nhân vật và Gold).

Yugi H5