Khủng Long Tái Sinh - Thời Đại Hủy Diệt

Từ 13-04-18

Shop Lôi Nhã 4

Giới Thiệu

  • Đối tượng: Các bài thủ có nhân vật thứ 2.
  • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.

Yugi H5

Shop Lôi Nhã 4

 

Từ ngày 13/04/2018, Yugi H5 cập nhật Shop Lôi Nhã 4:

  • Khi mua 50 gói chắc chắn nhận 1 lá bài phẩm chất UR.
  • Mua gói 50 có tỉ lệ được tặng thêm lá bài.
  • Có thể sử dụng Phiếu Rút Bài Lôi Nhã để thay thế Gold.

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5