Khủng Long Tái Sinh - Thời Đại Hủy Diệt

Từ 13-04-18

Thẻ Tháng 4

Giới Thiệu

  • Thời gian: Sau bảo trì ngày 13/04/2018.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, mỗi tài khoản có thể mua thẻ tháng Bạc hoặc Vàng với các giá trị và phần thưởng tương ứng. Tài Khoản mua cả 2 thẻ Bạc và Vàng sẽ nhận được phần thưởng của cả 2.
  • Lưu ý: Với những tài khoản nạp thẻ tháng lần đầu tiên, sẽ được nhận toàn bộ giải thưởng thay vì nhận từng ngày như trước. Các thẻ tháng kế vẫn nhận theo từng ngày như cũ.
  • Tham gia: Vào giao diện Hoạt Động tiến hành mua các thẻ tháng Bạc hoặc Vàng và trải nghiệm phúc lơi từ thẻ tháng mang lại.

Yugi H5

Yugi H5

 

Yugi H5

Phần thưởng

Thẻ thángTrị giáVật phẩm
Bạc 50.000 VNĐ Cận Thần Băng Đế - Escher
Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (x30 ngày)

Vàng 200.000 VNĐ Băng Đế - Mobius
Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (x30 ngày)

Yugi H5

Yugi H5