[Phiên bản mới] Thời Đại Dung Hợp

Từ 27-07-18

Gói Bài Mở Rộng & Tổng Hợp

 • Đối tượng: Các bài thủ tham gia YugiH5.
 • Tham gia: Nhấp chọn biểu tượng Tiệm Bài.
 • Thời gian:  
  • 27/07 - 29/07: Mở Rộng Mai & Bakura.
  • 27/07 - 02/08: Gói Bài Tổng Hợp 2.
  • 30/07 - 02/08: Mở Rộng Ryuzaki và Tsunami.
  • 03/08 - 05/08: Mở Rộng Phù Thủy & Rồng.
  • 03/08 - 09/08: Gói Bài Tổng Hợp 3.
  • 06/08 - 09/08: Mở Rộng Chiến Binh & Ishizu.

Yugi H5

  

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5