[Phiên bản mới] Thời Đại Dung Hợp

Từ 27-07-18

Mảnh Ghép PharaOh

Yugi H5

 • Đối tượng tham gia: Tất cả bài thủ có nhân vật trong game YugiH5 đều có thể tham gia.
 • Thời gian diễn ra sự kiện: Sau bảo trì 27/07/2018.
 • Nội dung: 
  • Thời gian nhận mảnh từ sau bảo trì ngày 27/07 - 23h59 ngày 09/08/2018.
  • Thời gian ghép mảnh đổi quà từ sau bảo trì ngày 27/07 - 23h59 ngày 13/08/2018.
  • 00h00 ngày 14/08 kết thúc, tất cả mảnh ghép sẽ bị làm mới xóa khỏi đạo cụ.
  • Nhận mảnh: có 2 cách

    - Tham gia Quyết đấu trong đấu trường nhận mảnh ghép (tối đa 1 ngày nhận được 100 mảnh).

    - Tham gia Đấu Tự Chọn, liên thắng từ 3 trở lên sẽ nhận được 1 Rương Ngàn Năm. Dùng Rương Ngàn Năm tặng cho người chơi cùng Guild, người đó sẽ có cơ hội nhận thêm mảnh ghép (Rương Ngàn Năm không thể tự mở). 1 ngày tối đa nhận 10 rương.
  • Tương ứng mỗi mốc quà, người chơi có số lần đổi nhất định, đổi hết phần quà sự kiện sẽ kết thúc với người chơi đó.
  • Mảnh ghép Pharaoh không tặng cho nhau được.
  • Số lượng mảnh ghép nhận được từ sự kiện là ngẫu nhiên.

Yugi H5Nhấp biểu tượng
 

Yugi H5Giao diện hoạt động
 

Yugi H5

 

 • Phần thưởng:

Yugi H5

  

Yugi H5

 

Yugi H5

  

Ghi chú

 • Nội dung hoạt động này chỉ là thông tin dự kiến (có thể điều chỉnh).
 • Thông tin chính thức cuối cùng, đấu thủ vui lòng xem trong trò chơi.

Yugi H5