[Phiên bản mới] Thời Đại Dung Hợp

Từ 27-07-18

Nhân Vật Mới YuKi Judai

Sau rất nhiều thời gian chờ đợi, cuối cùng nhân vật Yuki Judai của chúng ta cũng đã được ra mắt. 1 sự đổi mới hoàn toàn!

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 27/07/2018.
  • Đối tượng: Tất cả bài thủ.
  • Lưu ý:
    • Khi bài thủ mới gia nhập tạo nhân vật lần đầu sẽ được chọn 1 trong 4 nhân vật: Yugi, Kaiba, Yudai, Jonouchi.
    • Với các bài thủ đã có các nhân vật trước đó, để mở được Yuki Judai yêu cầu phải sở hữu toàn bộ các nhân vật còn lại.
    • Nhân vật Yuki Judai không thể mở khóa bằng Hồn Thiêu Đốt.

Yugi H5

 

 Gói bài nhân vật Yuki Judai:
 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

 1 số lá bài hot Juki Judai:
 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5

 

Yugi H5