[Phiên bản mới] Thời Đại Dung Hợp

Từ 27-07-18

Tổng Quan Update 27/07

Quý bài thủ thân mến,

Sau bảo trì ngày 13/07, YugiH5 sẽ cập nhật hàng loạt những nội dung hấp dẫn. Mời bài thủ cùng điểm qua các nội dung sẽ được cập nhật trong clip review dưới đây.