SỰ KIỆN THÁNG 03 VUI VẺ

Từ 01-03-19

Điểm danh tháng 3

Người chơi mỗi ngày đăng nhập vào game sẽ nhận được 1 phần quà điểm danh

Ngày nào người chơi không nhận quà, thì ngày sau sẽ nhận bù điểm danh bằng cách tốn 1 số Gem nhất định

Ngày 1

Gold

180

Ngày 2

EXP VIP

2

Ngày 3

Thẻ bài

Khoai Ma-Mandrake

Ngày 4

Gold

400

Ngày 5

EXP VIP

3

Ngày 6

Gold

600

Ngày 7

Gold

700

Ngày 8

Gold

800

Ngày 9

EXP VIP

4

Ngày 10

Bình Phong Ấn

5

Ngày 11

Gold

1100

Ngày 12

EXP VIP

5

Ngày 13

Gold

1300

Ngày 14

Thẻ Bài

Chim Siêu Thanh

Ngày 15

Gold

1500

Ngày 16

EXP VIP

6

Ngày 17

Bình Phong Ấn

5

Ngày 18

Gold

1800

Ngày 19

EXP VIP

7

Ngày 20

Gold

2000

Ngày 21

Gem

100

Ngày 22

Gold

2200

Ngày 23

EXP VIP

8

Ngày 24

Bình Phong Ấn

5

Ngày 25

Gold

2500

Ngày 26

EXP VIP

9

Ngày 27

Gold

2700

Ngày 28

Thẻ bài

Rồng Trắng Giáng Lâm

Ngày 29

Gold

2900

Ngày 30

EXP VIP

10

Ngày 31

Gold

3100

 

Phần thưởng bài:

 

 


chú ý:

-       Ở 1 số mốc điểm danh, nếu đạt cấp Vip thì quà ngày đó sẽ nhận x2