Sự kiện Tết - Lật Bài Hay , Rinh Ngay Iphone X ...

Từ 21-01-19

Hướng dẫn


Sự kiện Tết Lật Bài Hay Rinh Ngay IphoneX đang diễn ra. Để tham gia sự kiện và nhận phần thưởng, người chơi cần thực hiện như sau 

Bước 1: Khi đăng nhập vào trang sự kiện người chơi phải đăng nhập để tham gia làm nhiệm vụ và nhận lượt lật bài.

Bước 2: Chọn cách đăng nhập vào tài khoản mà người chơi sử dụng (ví dụ zing, zalo, facebook). Thông tin đăng nhập cũng cơ sở để lưu thông tin khi trúng thưởng.Bước 3: Đăng ký thông tin nhận quà chính xác đến từng chi tiết để đảm bảo quà sự kiện sẽ được trao đến tay của người chơi.Bước 4:
Trên giao diện Menu [Cách Nhận Điểm] các người chơi có thể lựa chọn các nhiệm vụ phù hợp để nhận điểm:

 + Đăng nhập vào trang sự kiện 3 lượt (Chỉ 1 lần)
 + Chia sẻ trang sự kiện nhận 2 lượt (Chỉ 1 lần)
 + Liên kết với nhân vật trong game 5 lượt (Chỉ 1 lần)
 + Hoàn thành nạp gem nhận lượt lật tương ứng

Bước 5:  Lật Bài Hay Rinh Ngay Iphone X nào! Mỗi lượt lật bài sẽ tốn 1 lượt quay tích lũy.