Sự kiện Tết - Lật Bài Hay , Rinh Ngay Iphone X ...

Từ 21-01-19

Phần thưởng

 
Thông tin về phần thưởng sự kiện 

- Phần thưởng của sự kiện gồm phần thưởng là hiện vật như điện thoại, loa, sạc điện thoại, áo thun và phần thưởng là vật phẩm trong game như thẻ bài, vật phẩm khác …

- Đối với các phần thưởng là hiện vật người chơi cần cập nhật đầy đủ thông tin để nhận thưởng theo qui định. Qui định cụ thể được thông báo trên trang chủ khi thông báo danh sách trúng thưởng.

- Đối với các phần thưởng là vật phầm trong game, BĐH sẽ trao quà dựa trên thông tin người chơi đã liên kết tài khoản. Thời gian trao trong vòng 07 ngày sau khi thông báo kết quả trúng thưởng.


- Các phần thưởng hấp dẫn trong sự kiện Lật Bài Hay Rinh Ngay IphoneX