Update 04/08

Từ 04-08-20

Gói Bài Hoàng Gia-Binh Đoàn Kỵ Sĩ Rồng

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 04/08/2020

Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5

Nhấp vào Tiệm Bài

 

 

 

 

Cách thức tham gia:

-  Mở 1 gói sẽ nhận ngẫu nhiên 1 lá UR hoặc SR và 2 lá R hoặc N.

-  Có thể dùng 200 Huân Chương Hoàng Gia để mở 1 gói.

-  Có thể dùng 1 Vé Hoàng Gia để mở 1 gói.

 

 

-  Có thể mua Vé Hoàng Gia. Mỗi ngày tối đa mua 3 lần.

Mốc

Thưởng

100K

1 Vé Hoàng Gia

100K

1 Vé Hoàng Gia, 10 Đá Ma Thuật, 10.000 Gold

100K

1 Vé Hoàng Gia, 50 Đá Ma Thuật, 30.000 Gold