Update 04/08

Từ 04-08-20

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 04/08/2020

Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5 

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 04/08 - 05/08

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 06/08 - 07/08

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 08/08 - 09/08

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 10/08 - 11/08

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 12/08 - 13/08

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 14/08 - 15/08

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 16/08 - 17/08 

Nhấp vào Tiệm Bài để vào gói bài Mở Rộng Nhân Vật


Giao diện chính của gói bài


Cách tham gia:

Tốn Gem để mở gói bài:

1 gói tốn 100 Gem

10 gói tốn 1000 Gem

50 gói tốn 5000 Gem

-  Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.

-  Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia vòng quay cao cấp.

-  Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ vòng quay.