Update 19.11: SỰ KIỆN TRI ÂN NHÀ GIÁO

Từ 18-11-19

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp

Thời gian áp dụng: Sau bảo trì ngày 19/11/2019

Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ tham gia YugiH5 

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 19/11 - 21/11

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 22/11 – 25/11

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 26/11 - 28/11

Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 29/11 - 02/11 

Nhấp vào Tiệm Bài để vào gói bài Mở Rộng Nhân Vật

 

Giao diện chính của gói bài

 

Cách tham gia:

-          Tốn Gem để mở gói bài:

1 gói tốn 100 Gem

10 gói tốn 1000 Gem

50 gói tốn 5000 Gem

-          Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.

-          Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia vòng quay cao cấp.

-          Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ vòng quay.