Update 19.11: SỰ KIỆN TRI ÂN NHÀ GIÁO

Từ 18-11-19

Nhân 3 Niềm Vui

Nhân 3 Niềm Vui

Thời gian áp dụng: ngày 22/11/2019 –> 23h59 ngày 24/11/2019

Đối tượng áp dụng: Toàn bộ bài thủ tham gia game YugiH5

Nhấp vào Hoạt Động để vào giao diện sự kiện x3 Niềm Vui

Giao diện sự kiện


 

Cách thức tham gia:

  1. Có 3 mốc nạp Lần 1: 200k – Lần 2: 300k – Lần 3: 500k
  2. Cứ mỗi mốc nạp thành công, bài thủ sẽ được chọn 1 lá bài mình thích để sở hữu, sau khi chọn và nhận lá bài, bài thủ có thể tiếp tục nạp mốc kế tiếp và nhận bài
  3. Sự kiện chỉ có 3 lần nạp, tương ứng với 3 lần nhận bài
  4. Mỗi lá bài chỉ có thể nhận 1 lần duy nhất
  5. Sau khi nhận lá bài vị trí bài đã nhận sẽ mờ đi, sau 3 lần nạp tương ứng 3 lần nhận bài, thì sự kiện kết thúc