Update 19.11: SỰ KIỆN TRI ÂN NHÀ GIÁO

Từ 18-11-19

Thẻ Tháng 12

Thẻ Tháng 12

Thẻ Tháng

Trị giá

Thưởng

Bạc

50.000 VNĐ

Kẻ Chen Ngang

Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)

Vàng

200.000 VNĐ

Nhập Thể-Wynn Gió Mát

Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)

 

Cách tham gia: Nhấp vào Hoạt Động

 

Chú ý:

-          Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn

-          Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần

-          Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.