Update 20/07

Từ 20-07-21

Thay đổi Thẻ Hoàng Gia

► Thời gian diễn ra: Ngày 20/07
► Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
► Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Thẻ Hoàng Gia-Thưởng Hoàng Gia

• Thay đổi thời gian sử dụng Thẻ Hoàng Kim: 30 ngày → 7 ngày
• Thay đổi giá mua của Thẻ Hoàng Kim: 500k → 50k
• Thay đổi thời gian cộng thêm của Thẻ Hoàng Kim: Cộng thêm 5 giây mỗi thao tác không giới hạn → Cộng thêm 5 giây mỗi thao tác tối đa 18 lần.