Update 20/07

Từ 20-07-21

Thẻ tháng 8

Thẻ Tháng
Trị giá
Thưởng
Bạc
50.000 VNĐ
Juragedo
Mỗi ngày nhận: Gem*30 + Gold*400 (30 ngày)
Vàng
200.000 VNĐ
Cừu Đen Thay Tội
Mỗi ngày nhận: Gem*120 + Gold*600 (30 ngày)

♦ Cách tham gia:
Nhấp vào biểu tượng Hoạt Động


*Chú ý:
• Thẻ Tháng trước chưa nhận hết phần thưởng, qua tháng tiếp theo mua vẫn được cộng dồn.
• Mỗi tháng chỉ mua được mỗi gói 1 lần.
• Người mua thẻ tháng lần đầu tiên sẽ được nhận tất cả các phần quà trực tiếp qua thư. Không nhận theo phương thức cộng dồn.