Update 22/06

Từ 22-06-21

Gói bài mở rộng cao cấp

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 22/06
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 22/06 - 24/06, 06/07 - 08/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 24/06 - 26/06, 08/07 – 10/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 26/06- 28/06, 10/07 - 12/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 28/06 - 30/06, 12/07 - 14/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 30/06- 02/07, 14/07- 16/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 02/07- 04/07, 16/07- 18/07
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 04/07- 06/07, 18/07- 20/07
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: 
Nhấp vào Tiệm Bài → Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài

♦ Nội dung:

• Tốn Gem để mở gói bài:
- 1 gói tốn 100 Gem
- 10 gói tốn 1000 Gem
- 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.