Update 22/06

Từ 22-06-21

Quà Tri Ân server cũ

♦ Thời gian diễn ra: Sau bảo trì ngày 22/06 - 23h59 05/07
 Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
 Cách tham gia: Các bài thủ nhấp vào:
Nhấp vào biểu tượng:
Giao diện chính của sự kiện:

♦ Nội dung:

• Quà Đăng Nhập: Mỗi ngày đăng nhập sẽ có thể chọn và nhận thưởng 2 trong 6 vật phẩm đưa ra.
  - Nhận x2: Tốn 200 Gem để nhận phần thưởng đã chọn.
  - Nhận x5: Nạp 50K để nhận x5 phần thưởng đã chọn.
• Tri Ân: Nhiều hộp quà với giá trị khác nhau. Nạp các gói nạp để mua.


• Quỹ Tri Ân: Gồm 3 quỹ nạp, mỗi quỹ trị giá 200K. Sau khi mua chỉ cần đăng nhập mỗi ngày để nhận thưởng. Có thể nạp gói Gem cơ bản để nhận bù các ngày bỏ lỡ.