Update 27/01

Từ 27-01-22

Lì xì năm mới

♦ Thời gian diễn ra: từ 0h ngày 01/02 đến 23h59 ngày 04/02
♦ Đối thượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: Nhấp vào biểu tượng Hoạt động
• Hoàn thành nhiệm vụ để nhận thưởng Rương Lì Xì.
• Đối với Rương Lì Xì Vàng, nạp bất kì gói nạp sẽ nhận thưởng.
• Phần thưởng trong các rương như sau:
Rương
Tên lá bài
Số lượng
Rương Lì Xì Đồng
D-Chiến Thuật
2
D-Dung hợp
2
Destiny End Dragoon
2
Anh Hùng Vận Mệnh-Dangerous
2
Anh Hùng Vận Mệnh-Dystopia
2
Anh Hùng Vận Mệnh-Doom Lord
2
Anh Hùng Vận Mệnh-Drilldark
2
Anh Hùng Vận Mệnh-Plasma
2
Anh Hùng Vận Mệnh-Dogma
2
Anh Hùng Vận Mệnh-Dreamer
2
Anh Hùng Vận Mệnh-Celestial
2
Dung Hợp Vận Mệnh
2
Rút Thẻ Vận Mệnh
2
Ảo Ảnh Vận Mệnh
2

Rương
Tên lá bài
Số lượng
Rương Lì Xì Bạc
Nhập Thể-Aussa
2
Nhập Thể-Wynn
2
Nhập Thể-Eria
2
Dung Hợp Nhập Thể
2
Nhập Thể-Aussa Bội Thu
2
Nhập Thể-Wynn Gió Mát
2
Nhập Thể-Hiita
2
Nhập Thể-Lyna
2
Nhập Thể-Dharc
2
Linh Sứ Giáng Lâm
2
Aussa Kiên Cường
2
Nhập Thể-Hiita Lửa Đỏ
2
Wynn Dịu Dàng
2
Lyna Huy Hoàng
2
Bí Thuật Tạc Hồn
2

Rương
Tên lá bài
Số lượng
Rương Lì Xì Vàng
Vua Lửa Phá Hoại
2
Thầy Gọi Hồn Lửa
2
Ảo Ảnh Vĩnh Hằng
2
Pháo Vĩnh Hằng
2
Sóng Hư Vô
2
Sức Lửa Vĩnh Hằng
2
Rồng Ma Luyện Ngục
2
Khiên Lửa Bảo Hộ
2
Xạ Thủ Vĩnh Hằng
2
Ác Quỷ Vĩnh Hằng
3
Người Lùn Vĩnh Hằng
2
Tướng Lửa Vĩnh Hằng
2
Ngọn Lửa Vĩnh Hằng
2
Sấm Lửa Vĩnh Hằng
2
Rồng Lửa Tử Thần
2
Zero-MAX
2