Update 30/08

Từ 30-08-22

Gói bài mở rộng cao cấp

♦ Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 30/08
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Trắng: 01/09 - 03/09, 15/09 - 17/09
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp May Mắn: 03/09 - 05/09, 17/09 - 19/09
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Máy Móc: 05/09 - 07/09, 19/09 - 21/09
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Rồng Đen: 07/09 - 09/09, 21/09 - 23/09
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Phù Thủy: 09/09 - 11/09, 23/09 - 25/09
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Chiến Binh: 11/09 - 13/09, 25/09 - 27/09
• Gói Bài Mở Rộng Cao Cấp Anh Hùng: 13/09 - 15/09, 27/09 - 29/09
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia: 
Nhấp vào Tiệm Bài → Mở Rộng Nhân Vật
Giao diện chính của gói bài
♦ Nội dung:
• Tốn Gem để mở gói bài:
¤ 1 gói tốn 100 Gem
¤ 10 gói tốn 1000 Gem
¤ 50 gói tốn 5000 Gem
• Khi mở đủ 50 lần sẽ nhận được một lá bài UR. Khi mở hết toàn bộ lá bài UR gói bài sẽ được làm mới.
• Mỗi lần mở 50 gói bài sẽ nhận được 1 Vé Cao Cấp dùng để tham gia Vòng Quay Cao Cấp.
• Mỗi lần quay tốn 5 Vé Cao Cấp: nhận ngẫu nhiên 1 lá bài từ Vòng Quay.