Update 30/08

Từ 30-08-22

Khung Avatar tháng 9

♦ Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 30/08
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
• Cập nhật thêm 4 khung avatar nhân vật mới trong Shop Khung Avatar.
• Mỗi khung avatar cần sử dụng 300 Đặc quyền KHTT để mua.
• Để kích hoạt khung avatar cần nhấp vào avatar nhân vật tại góc trái giao diện chính → chọn Đổi khung đại diện → chọn avatar cần sử dụng và kích hoạt.
• Đặc biệt: 4 khung avatar mới tháng 9 khi sử dụng sẽ tăng cho nhân vật thêm 2000 LP trong tính năng Quyết Đấu (Sảnh Đấu và các tính năng khác sẽ không kích hoạt hiệu quả này).
• Khi chuyển sang sử dụng avatar khác, hiệu quả tăng LP từ khung avatar tháng 9 sẽ biến mất cho tới khi được sử dụng lại.