Update 30/08

Từ 30-08-22

Nạp tích lũy

♦ Thời gian diễn ra: Ngày 01/09 - 07/09, 08/09 - 14/09, 15/09 - 21/09, 22/09 - 28/09
♦ Đối tượng áp dụng: Tất cả bài thủ YGH5
♦ Cách tham gia:
Để vào giao diện chính của sự kiện nhấp vào Hoạt Động:
Giao diện chính của sự kiện:
♦ Nội dung:
• Nạp tích lũy gói Gem cơ bản sẽ được tích vào sự kiện trong thời gian diễn ra.
• Ở các mốc cao sẽ có thể chọn Rương để nhận bài. Mỗi mốc thưởng chỉ nhận được 1 Rương.

• Nạp đạt mốc, chọn 1 trong 2 rương. Rương được chọn sẽ gửi vào Hộp Ma Thuật.
• Sử dụng Rương có thể chọn 1 trong các lá bài có trong Rương để nhận. Mỗi lần sử dụng chỉ được sử dụng 1 Rương.
• Ở các mốc càng cao, phần thưởng và số lượng Rương nhận được sẽ thay đổi theo.
• Sử dụng Rương Tài Nguyên sẽ nhận được các vật phẩm ngẫu nhiên.