Hỗ trợ chuyển đổi tài khoản đăng nhập Zalo...

Hỗ trợ chuyển đổi tài khoản đăng nhập Zalo sang ZingID


Xin thông báo đến các Bài thủ, sắp tới BĐH sẽ hỗ trợ các tài khoản tham gia game bằng cổng đăng nhập ZALO chuyển đổi sang đăng nhập bằng tài khoản ZING ID.

Các Bài thủ vui lòng không chia sẻ thông tin cá nhân của tài khoản (thông tin nhân vật, server... hay thông tin bảo mật như SĐT, CMND, Email đăng kí...) nhằm tránh trường hợp bị lộ thông tin dẫn đến mất tài khoản game.

Mọi trường hợp bị mất tài khoản, mất nhân vật do việc chia sẻ thông tin giữa các Bài thủ, BĐH sẽ không chịu trách nhiệm và không hỗ trợ phục hồi. Các Bài thủ vui lòng chờ thông báo hướng dẫn chi tiết tiếp theo.

Chúc Bài thủ thành công và tham gia game vui vẻ!