THÔNG BÁO

THÔNG BÁO


Nhằm nâng cấp tối ưu hệ thống game, các nhân vật VIP 0 và không online từ ngày 01/01/2021 sẽ reset nhân vật sau bảo trì ngày 30/12/2021.
Mong các bài thủ lưu ý để tránh phát sinh sự cố ngoài ý muốn.
Sau ngày 31/12/2021, các tài khoản gửi yêu cầu về vấn đề reset nhân vật sẽ không được hỗ trợ.