Thông báo: Bảo trì 10/05/2019

Thông báo: Bảo trì 10/05/2019

Quý bài thủ thân mến,

Với mỗi chuỗi sự kiện, hệ thống Yugi sẽ dành một khoảng thời gian để bảo trì hệ thống để cập nhập nội dung được đề cập trong chuỗi sự kiện đó. Ngoài ra, sau lần bảo trì, hệ thống sẽ mở ra một server mới. Cụ thể:

 • Thời gian bảo trì: 9:00 - 11:00 ngày 10.05.2019
 • Nội dung bảo trì:

 • STTNội dung
  1Gói Bài Cao Cấp - Máy Móc
  2x2 Thẻ Zing: 10/05, 14/05, 17/05, 21/05
  3Tích lũy nạp: 10/5 - 16/05 và 17/05 - 23/05
  4Sự kiện: 12 Cung Hoàng Đạo
  5Lịch trình gói mở rộng
  6Server mới: Thánh Chiến Sĩ Amazon - Ser 100
 
Trân trọng,