Thông báo: Bảo trì 22/03/2019

Thông báo: Bảo trì 22/03/2019

Quý bài thủ thân mến,

Với mỗi chuỗi sự kiện, hệ thống Yugi sẽ dành một khoảng thời gian để bảo trì hệ thống để cập nhập nội dung được đề cập trong chuỗi sự kiện đó. Ngoài ra, sau lần bảo trì, hệ thống sẽ mở ra một server mới. Cụ thể:

  • Thời gian bảo trì: 9:00 - 11:00 ngày 22.03.2019
  • Nội dung bảo trì:
STTNội dung
1Nhân vật mới Yusei - Gói nhân vật Synchro
2Mở tính năng thử nghiệm "Bài Vương" 
3Event Tích Lũy Nạp 22.03 - 28.03 và 29.03 - 04.04
4Event X2 Thẻ Zing: 22.03, 26.03, 29.03, 02.04
5Vòng Quay Lễ Tháng 3
6Mảnh Ghép Báu Vật Ngàn Năm Tháng 3
7Gói Bài Cao cấp Rồng Trắng
8Gói Bài Battle City Vinh Quang IV
9Gói Bài Hư Vô lôi Nhã X
10Gói Bài Thần Tích Lôi Nhã X
11Avata Chibi động: Ryota
12Lịch mở gói bài mở rộng và tổng hợp
13Server mới: Nữ Võ Thần Lực - server 88

 
Trân trọng,