THÔNG BÁO BẢO TRÌ

THÔNG BÁO BẢO TRÌ

Nhằm phục vụ các bài thủ được tốt hơn và chỉnh sửa 1 số lỗi trong game, Yugi xin phép bảo trì.

Thời gian: 15:00 – 15:30 ngày 21/08/2019

Mong các bài thủ lưu ý sắp xếp thời gian hợp lý.

Yugi đồng kính báo