Thông báo: Bảo trì all servers để tiến hàn...

Thông báo: Bảo trì all servers để tiến hành gộp một số server

Quý bài thủ thân mến,

BĐH Yugi xin thông báo sẽ bảo trì để tiến hành gộp một số servers, trong quá trình bảo trì, các bài thủ sẽ không thể truy cập chơi game. Yugi rất xin lỗi về sự bất tiện này.
  • Phạm vi bảo trì: tất cả các servers
  • Thời gian: từ 9h đến 12h ngày 26/03/2019
  • Danh sách gộp server:

Ser đíchDanh sách server gộp
5348 49 50 51 52 53
5954 55 56 57 58 59
6260 61 62
6563 64 65
6866 67 68
7169 70 71
7472 73 74
7775 76 77
8078 79 80

Trân trọng,


Trân trọng,