Thông báo: Bảo trì update phiên bản mới

Thông báo: Bảo trì update phiên bản mới

Các bài thủ thân mến,

Vào lúc 9:00 - 11:30 ngày 11.6.2019, YGH5 sẽ bảo trì update phiên bản mới
  • - Sự kiện Vượt Ải - Truy tìm Ký Ức Tình Bạn
  • - Gói cao cấp Chiến Binh
  • - Cập nhật mới cho nhân vật level 100
  • - Ưu hóa Sinh Tử Chiến
  • - Tích lũy nạp 11.6 -> 17.6 và 18.6 -> 24.6
  • - Tịch mở gói mở rộng và tổng hợp
  • - Gói Ưu Đãi 15 - Nhập Thể Wynn
  • - Avata chibi mới: Keith
  • - Thêm phần thưởng thành tựu nhân vật Pegasus