Thông báo: Bảo trì update phiên bản mới

Thông báo: Bảo trì update phiên bản mới

Quý bài thủ thân mến,

Vào lúc 9:00 - 11:00 ngày 10.5, YGH5 sẽ bảo trì update phiên bản mới với các nội dung sau:
  • Gói Bài Cao Cấp - Máy Móc
  • x2 Thẻ Zing: 10/05, 14/05, 17/05, 21/05
  • Tích lũy nạp: 10/5 - 16/05 và 17/05 - 23/05
  • Sự kiện: 12 Cung Hoàng Đạo
  • Lịch trình gói mở rộng
  • Server mới: Thánh Chiến Sĩ Amazon - Ser 100
Cám ơn các bài thủ,