Thông báo gia hạn Bảo Trì nâng cấp sự kiện...

Thông báo gia hạn Bảo Trì nâng cấp sự kiện Event Cung Hoàng Đạo

Bảo Trì nâng cấp sự kiện Event Cung Hoàng Đạo

Chào Các bài thủ YugiH5. BĐH YugiH5 xin thông báo  gia hạn bảo trì Server Trong khoảng thời gian 19h45 đến 22h00 ngày 14.05.2019 để Nâng cấp, sửa lỗi sự kiện Event 12 Cung Hoàng Đạo. Trong thời gian Trên các bài thủ không thể đăng nhập được vào game. Chân thành xin lỗi các bài thủ YugiH5 vì sự bất tiện này.
 

Nội Dung Update:

  1. Chỉnh lại và thêm các mốc chúc phúc quà all server

 

-          Giữa các mốc chúc phúc lớn giờ đây sẽ được thêm một số mốc để các bài thủ có thể nhận thêm phần thưởng khi tham gia.

 

-          Giảm mốc chúc phúc cuối: 500.000 -> 400.000; 400.000 -> 350.000 để tất cả bài thủ có thể có cơ hội đạt quà Hiếm.

 

-          Phần thưởng ở mốc 200.000 được thay đổi.

 

 

Các mốc chúc phúc được thêm vào

 

Chỉnh lại được giảm tổng chúc phúc allserver

 

Thưởng mốc chúc phúc cá nhân đạt:

Mốc chúc phúc All Server

Điều kiện Chúc phúc cá nhân

Quà thưởng

Số lượng giới hạn

75.000

(Thêm)

Chúc phúc cá nhân đạt 100

Exp Lớn * 400, Thiệp Mời Thi Đấu * 15

300 Người đầu

Exp Lớn * 250, Thiệp Mời Thi Đấu * 10

500 Người kế tiếp

Exp Lớn * 150, Thiệp Mời Thi Đấu * 5

700 Người cuối cùng

150.000

(Thêm)

Chúc phúc cá nhân đạt 500

Thẻ Sinh Tử Chiến * 15

150 Người đầu

Thẻ Sinh Tử Chiến * 10

300 Người kế tiếp

Thẻ Sinh Tử Chiến * 5

400 Người cuối cùng

200.000

(Chỉnh sửa thưởng)

Chúc phúc cá nhân đạt 1000

Thẻ Đấu Banlist * 80

100 Người đầu

Thẻ Đấu Banlist * 50

200 Người kế tiếp

Thẻ Đấu Banlist * 30

300 Người cuối cùng

250.000

(Thêm)

Chúc phúc cá nhân đạt 1500

Exp Lớn * 800, Mảnh GR * 5

80 Người đầu

Exp Lớn * 600, Mảnh GR * 3

150 Người kế Tiếp

Exp Lớn * 400, Mảnh GR * 1

200Người cuối cùng

 

  1. Chỉnh Sửa quà trong Rương:

- Tăng số lượng thẻ bài trong rương

- Tăng tỉ lệ mở ra thẻ bài

- Tăng tỉ lệ nhận rương Mặt Trăng, Mặt Trời

 

 

  1. Tăng thời gian diễn ra event

-          Thời gian diễn ra event sẽ được tăng lên từ 10/05 đến 23:59:59 27/05/2019 ( cũ 10/05 đến 23:59:59 23/05/2019).

-           Tổng Cộng Thêm 4 ngày. Các bài thủ chú ý sau thời gian trên sẽ không thể đổi thưởng, farm vật phẩm từ Quyết đấu. Sự kiện 12 Cung Hoàng Đạo sẽ bị tắt. Các vật phẩm dư sẽ bị xóa sau 3 ngày

  1. Sửa lại lỗi quà tặng Cung Hoàng Đạo

Quà tặng Cung Hoàng Đạo hiện tại có thể tặng và nhận không giới hạn số lượng lần