THÔNG BÁO ƯU HÓA THẺ BÀI NỮ ĐẾ AMAZONE

THÔNG BÁO ƯU HÓA THẺ BÀI NỮ ĐẾ AMAZONE

Quí bài thủ thân mến,


Trong đợt update ngày 07/12, Yugi H5 đã hưu hóa lá bài Nữ Đế Amazon giống với phiên bản gốc của Yugi H5.

  • Công thức cũ: Quái với từ khóa Amazon + Quái với từ khóa Amazon
  • Công thức mới: Quái với từ khóa Amazon + Nữ Vương Amazon

Đây là ưu hóa nhằm đảm bảo công bằng cho các lá bài dung hợp và đưa lá bài Nữ Đế Amazon trở về giống với phiên bản gốc của Yugi H5.

Với các bài thủ đã sở hữu lá bài này, nếu cảm thấy không thích ưu hóa nay, Yugi H5 sẽ hỗ trợ bằng cách thu hồi lá bài và đền bù 1500 mảnh Hồn Viễn Cổ.

BĐH mong những thay đổi này sẽ không ảnh hưởng đến quá trình trải nghiệm của bài thủ.Trân trọng thông báo,