Thông báo về lỗi nạp thẻ sau thời gian gộp...

Thông báo về lỗi nạp thẻ sau thời gian gộp server

Quý bài thủ thân mến,

Sau thời gian gộp server ngày 9.5, Yugi H5 phát sinh 1 số lỗi về nạp thẻ: 
  • Nạp thẻ thành công nhưng trong Game nhông nhận được thưởng
  • Không tìm thấy nhân vật khi nạp thẻ
  • Nạp X2 thẻ zing ngày 10.5 nhận sai phần thưởng


BĐH đã tìm ra nguyên nhân và sẽ khắc phục trong thời gian sớm nhất. Trong tuần từ 13.5 - 17.5, BĐH sẽ tiến hành đền bù cho những người nạp thành công nhưng bị lỗi. 

Rất mong các bài thủ thông cảm,

Yugi H5 trân tọng thông báo,