THÔNG BÁO XỬ LÍ CÁC TÀI KHOẢN HACK, CHEAT

THÔNG BÁO XỬ LÍ CÁC TÀI KHOẢN HACK, CHEAT

Hiện tại, BĐH Yugi H5 phát hiện một số tài khoản sử dụng phần mềm bên thứ ba hoặc code, script để hack, cheat làm ảnh hưởng đến trải nghiệm người chơi.

BĐH cảnh báo các tài khoản này không được tiếp tục sử dụng các phần mềm bên thứ ba hoặc code, script để hack, cheat. Kể từ 0h00 ngày 22/09/2018 trở về sau nếu còn phát hiện tiếp tục sử dụng Script can thiệp vào game sẽ bị banned (khóa) tài khoản vĩnh viễn.

BĐH luôn tạo điều kiện để người chơi trải nghiệm sản phẩm Yugi H5 tốt nhất. Tuy nhiên, đối với những bài thủ lợi dụng lỗi, bug, phần mêm can thiệp sẽ bị xử lí nặng để đảm bảo trải nghiệm dành cho những người chơi khác.

Trân trọng,