Chi tiết thẻ bài

Rồng Nghìn Tuổi

  • Giới thiệu

   <Phù Thủy Thời Gian>+<Rồng Con>

  • Tộc
   Rồng
  • Thuộc tính
   Phong
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   R
  • Sao
   7
  • Tấn công
   2400
  • Phòng thủ
   2000
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá