Chi tiết thẻ bài

Rồng Đế Vương

  • Giới thiệu

   <Rồng Bay>+<Rồng Yêu Tinh>

  • Tộc
   Rồng
  • Thuộc tính
   Quang
  • Từ khóa
   -
  • Phẩm chất
   R
  • Sao
   7
  • Tấn công
   2300
  • Phòng thủ
   2000
  • Hạn chế
   Trong cùng một bộ bài có tối đa 3 lá